Wie is van den Berg?

Van den Berg Veiligheidsnetten B.V. verzorgt en (de)monteert veiligheidsnetten en dakrandbeveiliging volgens de veiligheidsnormen EN-1263-1 netten en EN-13374. Van den Berg Veiligheidsnetten is in Nederland het enige bedrijf dat volgens veiligheidsnormen EN-13374 mag werken met het gekeurde NET BARRIER SYSTEM. Dit systeem is in Nederland uniek op de markt, maar wordt in andere landen al gezien als "standaard".

Valbeveiliging

Vanaf een hoogte van 2.50 meter bent u verplicht te werken met een valbeveiliging. De combinatie van veiligheidsnetten en dakrandbeveiliging garandeert totale, en voornamelijk collectieve beveiliging. Hierdoor wordt enige vorm van risico beperkt tot een minimum. De arbeidsinspecties schrijft om die reden deze combinatie voor. Bovendien prefereert de wet collectieve veiligheid boven individuele (valbeveiliging) veiligheid (valharnas).

Productiever door collectieve valbeveiliging

Uit de praktijk blijkt dat uw medewerkers in geval van collectieve veiligheid productiever werken dan wanneer zij individueel beveiligd zijn. U kunt dus spreken van een zekere ┬┤terugverdienmogelijkheid┬┤.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Van den Berg Veiligheidsnetten heeft op het gebied van valbeveiliging en valnetten? Neem vrijblijvend contact met ons op.